بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,444 43.98 135,221 45.7 138,240 46.71 150,770 49.42
اوراق مشارکت 61,126 63.34 144,773 48.93 149,445 50.5 144,815 47.47
سپرده بانکی 13,824 14.32 8,364 2.83 1,999 0.68 3,763 1.23
وجه نقد 13 0.01 72 0.02 135 0.05 135 0.04
سایر دارایی ها -25,692 -26.62 4,035 1.36 2,965 1 2,318 0.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,989 25.89 85,958 29.05 79,864 26.99 80,006 26.22