نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت در تاریخ 1393/10/30 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورت جلسه (تغییرات امیدنامه) 1400/01/16
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/08/17
تغییرات امیدنامه (ترکیب دارایی ها) مجمع 1398/08/29
تغییرات امیدنامه مجمع 07/03/1398
تغییرات شماره1
(1)تغییر امید نامه مجمع 1396/08/13
تغییر امیدنامه( هزینه حسابرسی ) مجمع مورخ 1397/02/23
تغییر امید نامه مجمع 1396/02/23