نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره نهم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه  دوره نهم تقسيم سود براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ١٨،٣٠٠ ريال  و جمعا به مبلغ ٩٠٨ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا