نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره هشتمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١١/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه هشتمین دوره تقسيم سود براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١١/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ٢٠،٠١٧ ريال  و جمعا به مبلغ ١،٣٩٠ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا