نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره هفتمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١٠/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه ششمین دوره تقسيم سود براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١٠/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ٢٠،٠٨٦ ريال  و جمعا به مبلغ ٩٩٦ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا