نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره سوم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٥٦ روزه منتهي به ١٥/٦/١٣٩٤

سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه سومین دوره تقسيم سود براي دوره ٥٦  روزه منتهي به ١٥/٠٦/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ٢٩،٩٠٨ ريال  و جمعا به مبلغ  ١،٤٨٤ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا