نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسيم سود دوره اول صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي سه ماه منتهي به ٢٠/١/١٣٩٤

با سلام؛
بدينوسيله به اطلاع نيكوكاران محترم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت مي رساند كه اولین دوره تقسيم سود براي سه ماه منتهي به ٢٠/٠١/١٣٩٤ انجام و به ازاي هر واحد سرمايه گذاري مبلغ ٦٧.٥٠٢ ريال  و جمعا به مبلغ  ٣.١٣٤ میلیون ریال به حساب مدیر اجرا به نام موسسه بنیاد برکت واریز گرديد که اطلاعیه بعدی نیز جهت نحوه ی تخصیص مبالغ از سوی مدیر اجرا متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا