نصب همراه صندوق fundMobileApp

امکان هدیه و وقف سهام به صندوق

با عنایت به مصوبه سازمان نیکوکاران گرامی می توانند علاوه بر پرداخت وجه نقد به صندوق، اقدام به هدیه (یا حسب و وقف) سهام به صندوق نمایند. جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ٨٤٠٧٦٤٢٠ تماس بگیرید.

در ادامه اصل ابلاغیه سازمان بورس درج می گردد.


ابلاغیه
             شماره ابلاغیه: ١٢٠٢٠٠٤٨-١٦/١٠/١٣٩٣
  صادرکننده: اداره امور نهادهای مالی
  موضوع: انتقال اوراق بهادار به صندوق¬های نیکوکاری و حذف کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات صندوقهای سرمایه¬گذاری نیکوکاری
  مخاطبین: مدیران  صندوقهای سرمایه¬گذاری ، متولیان صندوقهای سرمایه¬گذاری

  با احترام؛
هیات مدیره سازمان در جلسه مورخ ١٨/٠٦/١٣٩٣ با انتقال اوراق بهادار اشخاص نیکوکار به صندوق¬های سرمایه-گذاری نیکوکاری در خارج از جلسه رسمی معاملات فرابورس با شرایط زیر موافقت نمود:
الف) صندوق بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود منعی برای مالکیت اوراق نداشته باشد؛
ب) نوع مشارکت شخص نیکوکار در صندوق نیکوکاری بخشیدن اصل و سود سرمایه خود باشد.
ج) قیمت اوراق بهادار بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق¬های سرمایه-گذاری تعیین شود.
همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار در  جلسه مورخ ٢٤/٠٩/١٣٩٣ بر اساس بند ٨ ماده ٤ قانون بازار اوراق بهادار، معاملات صندوق¬های سرمایه¬گذاری نیکوکاری را از  پرداخت کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نمود.
مراتب جهت اطلاع ابلاغ می¬گردد.


                                                                   بهنام چاوشی
                                                     رئیس اداره امور نهادهای مالی