نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1399/12/28
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1399/08/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1399/01/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1398/08/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1398/04/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1398/02/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت 1397/04/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت 1397/02/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت 1397/02/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت 1396/08/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ایتام برکت 1396/02/10
تقسيم سود دوره نهم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٤ 1394/12/22
تقسيم سود دوره هشتمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١١/١٣٩٤ 1394/12/04
گزارش مدیر اجرا 1394/11/12
تقسيم سود دوره ششمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/٩/١٣٩٤ 1394/10/23
تقسيم سود دوره هفتمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/١٠/١٣٩٤ 1394/10/23
گزارش مدير اجرا 1394/10/12
تقسيم سود دوره پنجمین صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣٠ روزه منتهي به ١٥/٨/١٣٩٤ 1394/08/23
گزارش مدير اجرا 1394/08/11
تقسيم سود دوره چهارم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٣١ روزه منتهي به ١٥/٧/١٣٩٤ 1394/07/28
گزارش مدیر اجرا 1394/07/08
تقسيم سود دوره سوم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي دوره ٥٦ روزه منتهي به ١٥/٦/١٣٩٤ 1394/06/25
تغییر دوره پرداخت سود از فصلی به ماهانه 1394/06/09
تقسيم سود دوره دوم صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي سه ماه منتهي به ٢٠/٤/١٣٩٤ 1394/05/04
گزارش مدير اجرا 1394/03/18
آگهی دعوت به مجمع سالیانه 1394/02/08
تقسيم سود دوره اول صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ایتام برکت براي سه ماه منتهي به ٢٠/١/١٣٩٤ 1394/02/08
امکان هدیه و وقف سهام به صندوق 1393/12/12
افزایش سقف واحد های صندوق به ٢٠٠,٠٠٠ 1393/12/02
صدور مجوز بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری در بازار سرمایه 1393/11/05
شروع پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ايتام بركت 1393/10/04