بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 263,035,670,869 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,416,950 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,416,950 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,424,843 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 185,635

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/10/30

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

موسسه بنياد بركت

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، مجيد حسن پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

مدیر اجرا:

موسسه بنياد بركت

نمودار‌ها