بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/24
کل خالص ارزش دارائی ها 334,589,459,181 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,802,162 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,802,162 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,818,279 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 185,660

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/10/30

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

موسسه بنياد بركت

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

مدیر اجرا:

بنياد اجتماعي بركت احسان

نمودار‌ها